kontakt SK PL
#

O PREKLADOCH

Úradné a neúradné (komerčné) preklady z poľského jazyka do slovenského jazyka a naopak

Konzekutívne a simultánne tlmočenie v jazykovej kombinácii poľština – slovenčina
Odborné korektúry prekladov z poľského do slovenského jazyka a naopak
Konzultácie, individuálna výučba poľského jazyka