kontakt SK PL
#

KVALIFIKÁCIA

Prekladom a tlmočeniu sa aktívne venujem od roku 2007.

Som úradným prekladateľom pre poľský jazyk zapísaným v zozname JASPI vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Absolvoval som Jagelovskú univerzitu v Krakove, odbor poľský jazyk a literatúra.

Vybraní partneri::