kontakt SK PL
#

CENA

Cena za úradne overený preklad

od 19,92 eur/ns (1800 zn. vrátane medzier)

Cena za komerčný preklad

Základná cena za 1 normostranu prekladu (1800 znakov) je 12 eur. Konečná cena však závisí od náročnosti, tematiky a termínu dodania. Ovplyvňuje ju aj rozsah prekladu či grafická úprava. Cena prekladu sa vypočítava po dohode zo zdrojového alebo preloženého textu.

Cena za jazykové korektúry

Základná cena za korektúru 1 normostrany textu je 6 eur, avšak odvíja sa od náročnosti zdrojového textu a rozsahu, v akom si zákazník praje text zredigovať. Štandardne je cena za korektúru polovicou ceny za preklad a rovnako ako v prípade prekladu sa cena za 1 normostranu korektúry dohodne vopred.

Cena za hodinu tlmočenia

Dohodou podľa rozsahu, miesta a náročnosti (konzekutívne, simultánne).

Consultingové služby

Dohodou.

Nie som platcom dane DPH.